O našem Sdružení

I. Sdružení zimních stadionů v České republice (dále jen Sdružení) je dobrovolnou neziskovou organizací, registrovanou MV v roce 1990, která na základě dobrovolnosti sdružuje organizace, firmy a osoby, které provozují, projektují, budují, nebo vyvíjejí zejména:

* zimní stadiony
* chladicí zařízení pro ZS
* zařízení pro osvětlování, ozvučeni, vytápění a další doplňková zařízení pro ZS
* stroje na úpravu ledových ploch
* další zájemce o účast ve Sdružení

2. Působnost Sdružení se vztahuje zejména na území České republiky
3. Sídlo Sdružení je Mikuleckého 1584, 147 00 Praha 4,
    kontakt: MOBIL: + 420 731 899 533, e-mail: szs@szs.cz
4. Právní subjektivita a samostatnost členů Sdružení zůstává jejich členstvím ve Sdružení nedotčena

II. Předmět sdružení
Za účelem zvýšení úrovně řízení provozu a ekonomické efektivnosti ZS, rozvoje výstavby a modernizace a zajištění potřebné kvalifikace pracovníků plní Sdružení zejména tyto úkoly:

* posuzuje přípravné i projektové dokumentace ZS a navrhuje vhodná opatření
* spolupracuje s provozovateli při řešení nedostatků a problémů u zahajovaných provozů nově vybudovaných ZS
* sleduje vývoj nových typů chladírenské technologie, strojů na úpravu ledových ploch i vývoj výroby ostatních zařízení pro ZS
* poskytuje technickou odbornou pomoc při řešení provozních, technických a ekonomických problémů členských organizací
* zajišťuje zvyšování kvalifikace pracovníků ZS při organizování školení, seminářů, tematických zájezdů, výměny zkušeností a dalších akcí
* svými odborníky napomáhá provozovatelům zajišťovat potřebné revize
požadované při provozu ZS, zejména revize chladicího zařízení dle příslušných norem
* vede odbornou evidenci o ZS a na základě poskytnutých údajů vyhodnocuje a zveřejňuje jejich provozně ekonomické ukazatele
* zajišťuje inzertní, propagační a zprostředkovatelské služby svým členům
* vydává Informační zpravodaj Sdružení
* spolupracuje se sportovními svazy, zejména se svazy ledních sportů

Přihláška do SZS ke stažení zde...