3.5.1.2 Ledová plocha / manuál IIHF

Důležitý aspekt v řetězci úspory energie hraje přestup tepla mezi ledovou vrstvou a chladicím mediem (solankou). Základním prvkem energetického myšlení při přestupu tepla a jeho prostupu stavebními a technologickými prvky je, že čím větší odpor proti prostupu tepla, tím musí být nižší teplota solanky a tím i nižší teplota vypařování. V tomto případě jsou požadavky na vyšší výkon kompresoru než v případě slabých, pro teplo prostupnějších vrstev. K dosažení stejného chladicího efektu u většího tepelného odporu většího chladicího výkonu nebo prodloužení doby chlazení.


Velikost přestupu tepla ovlivňuje především:
1) tak zvaný povrchový odpor ledového povrchu v kombinaci radiačním proudění mezi povrchem desky a povrchemledu konvekcí.
2) intenzita přestupu tepla mezi povrchem trubek a proudícím mediem (solankou, vodou apod.) – závisí na rychlosti proudění kapaliny v trubkových systémech
Velikost prostupu tepla potom ovlivňuje
3) tloušťka ledové vrstvy na ploše
4) podobně jako ledová vrstva, ovlivňuje výkon zařízení prostup tepla z podloží do betonové chlazené desky složené z několika vrstev různé tloušťky a tepelné vodivosti
5) složení a vzdálenosti trubek umístěných v ploše (poměr chladicí plochy trubek k ploše chlazené)


Funkcí cirkulujícího chladiva je odvést teplo z kluziště a odevzdat jej ve výparníku chladící jednotky. Složení chladiva by nemělo ohrožovat životní prostředí, má být netoxické, nekorosivní, laciné a snadno dostupné, s nízkými čerpacími náklady a s vysokou účinností ( dobrý přestup tepla, vysoké měrné teplo). Je řada chladicích medii z nich některé charakterizuje níže uvedená tab.


Při projektování ledové desky je žádoucí zabránit promrzání vhodnou izolací a nebo vytápěním podloží (odpadním teplem). K promrzávání dochází i při teplém počasí kdy mráz neexistuje, neboť závisí především na provedení podloží, tepelné izolaci a délce provozu. Jestliže podklad je náchylný k mrazu může způsobit nerovnosti (boule) v povrchu kluziště. Poškozená deska mrazem je příčinou obtíží při údržbě a úpravě ledu a bude překážet při úpravě využití pro jiný sport (tenis, basket a pod), nehledě na snižování životnosti ledové plochy. Neizolovaný podklad zvyšuje energetické náklady a je příčinou vyšších provozních nákladů.

 

Tabulka