Bratislava – Ružino - Mobilná ľadová plocha - Areál hier Radosť Štrkovec

Adresa    Štrkovecké jazero
Bratislava - Ružinov

Telefón    pondelok - piatok 0905 858 014, 02/48284503, 02/48284158
sobota, nedeľa a sviatky 0907 453 336
E-mail:    rsk@ruzinov.sk
www.ruzinovskysportovyklub.sk