Možnost čerpání dotací na provoz zimního stadionu

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/.

Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací.

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23. listopadu do 14. prosince 2020.