Poděkování provozovatelům ZS

Vážení vedoucí zimních stadionů.
Předem Vám chci všem poděkovat za včasné odpovědi na naše dotazníky zasílané v průběhu listopadu a prosince. Na základě Vašich odpovědí se nám podařilo sestavit tabulky, které slouží jako podklady k možnosti dohráni amatérských a mládežnických soutěží v ledním hokeji. Další tabulka je sestavena se změřením na majitele a provozovatele ZS. NSA (Národní sportovní agentura) má možnost dotovat pouze ZS , které jsou v majetku TJ nebo hokejových klubů. V ostatních případech je třeba dotace na provoz s majitelem ZS ( obce , města). Všem Vám ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Vladislav Bejček
Sekretář SZS ČR z.s.