Školení strojníků

Školení se uskuteční 27-31. května 2013.
Je možné se přihlásit již nyní na e-mail kucera@szs.cz
nebo telefonicky :731 547 885 - Ing. Stanislav Kučera