Sportovní zařízení od 25.05.2020

Zimní stadion: přístup umožněn maximálně 300 osobám (včetně zaměstnanců)
U vchodu umístěny dezinfekční prostředky na ruce.
Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude neméně dva metry.
Sportovci nemají povinnost v průběhu tréninku nosit roušku (ochranu úst a nosu).
Na toaletách je nutné zabezpečit zvýšená hygienická opatření, zejména dezinfekci rukou a míst, kterých se ruce běžně dotýkají.
Využívání šaten a sprch bude možné za splnění specifických podmínek. Je nutné zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo zpřístupnit ob-skříňku. V šatnách musí být k dispozici dezinfekce na ruce . Návštěvníci mají omezit dobu strávenou v šatnách na nezbytně nutnou dobu. Stejně ve sprchách bude nezbytné zajistit co největší možný rozestup a to v případě otevřených sprch.
Každý den zajistí personál úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu. Průběžně bude také dekontaminovat místa kde se návštěvníci pohybují.
Dále je možné postupovat dle nařízení vlády, která uvedená nařízení bude měnit dle dalšího vývoje pandemie.