Úprava vody pro tvorbu ledu na zimním stadionu

Toto schema nám ukazuje, jak nejlépe připravit ledovou plochu z hlediska vysoké kvality ledu.
Tímto způsobem si můžeme navolit obsah minerálů  ve vodě z hlediska na požadovanou  kvalitu ledu.

Vodní okruh pro tvorbu a úpravu ledu

Popis zařízení a jeho funkce
Jako zdroj vody nám může sloužit:
- pitná  voda
-  ze sítě
- nebo z vlastního zdroje 
- z vrtu
- z řeky
- dešťová   -   ze zásobníku  dešťové vody

Kvalita vody  ve sněžné jámě  je monitorována řídícím systémem , kontrolní jednotkou kvality a kontrolní jednotkou vodivosti  vody ,které  udržují požadovanou kvalitu vody.Tento systém  ve sněžné jámě zajišťuje
- odsávání nečistot, které jsou na hladině
- odstraňuje nečistoty, které se usazují na dně sněžné jámy.
- udržuje požadovanou teplotu vody pro rozpuštění ledové
   tříště
- požadovanou hladinu ve sněžné jámě
Voda  proudí do sněžné jámy  z některého zdroje vody  a dále se může vracet   zpět pro doplnění jakosti  z demineralizační jednotky   do sněžné jámy, kde je následně  ohřívána odpadním teplem ze strojovny chlazení a tím  rozpouští ledovou  tříšť z ledové plochy. Potom  pokračuje opět dále do  pískového   filtru,  kde se zbavuje nečistot a  je čerpadlem dopravována do  Katexu nebo Anexu , kde je upravována pomocí výměny iontů.
Dále  prochází přes uhlíkový filtr , kde jsou zachycovány organické nečistoty, pachy, chlor  a těžké kovy.
Takto již před-upravená voda je čerpána do demineralizační jednotky, kde dochází k odstranění minerálů a dle nastavené požadované vodivosti, zde také dochází k deionizaci vody a jejímu  odkysličení .
Požadovanou vodivost si nastavíme pomocí řídící jednotky vodivosti.
Voda z demineralizační jednotky, která je již upravena na žádanou vodivost  ( 2 - 40µS )  je čerpána do zásobníkové nádrže pro plnění roleb, kde je ohřívána na požadovanou teplotu  pomocí  odpadního tepla ze strojovny chlazení.

 

Popis jednotlivých zařízení :
1.Odsávání povrchových nečistot ze sněžném jámy.
 Odstraňování těchto nečistot z hladiny je zajištěno v celém rozsahu rozkmitu hladiny v určitém nastaveném  časovém intervalu  pomocí odsávacího čerpadla

2.Odkalení sněžné jámy je rovněž zajištěno pomocí nastaveného časového programu, který otvírá ventil umístěný v nejnižším bodě sněžné jámy.Tím se odstraní usazené nečistoty na dně jámy.

3. Hlídání požadované hladiny je zajištěno pomocí kontrolní jednotky kvality a kontrolní jednotky vodivosti vody, které zajišťují dopuštění vody do sněžném jámy do požadované úrovně.

4.Písková filtrace 
Písková filtrace zajišťuje pomocí pískového filtru zachycení nečistot z vody.Tento filtr pracuje v automatickém režimu  a  je automaticky vyprán pomocí vody a vzduchu.Toto zajišťuje také kontrolní  jednotka kvality vody.

Pískový filtr
Automatické pískové filtry slouží pro filtraci mechanických nečistot z vody. Běžný křemičitý filtrační písek odstraní částice o velikosti cca 30 mikronů, speciální velmi jemný filtrační materiál částice o velikosti 5 mikronů. Během zpětného proplachu jsou zachycené nečistoty z filtračního lože odstraněny.

Katexový změkčovací filtr,
 pracuje na principu změny iontů . Filtr naplněný katexem (změkčovací pryskyřice) je vřazen do rozvodu vody a při průtoku vody přes náplň filtru dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku obsažené ve vstupní vodě za ionty sodíku. Tento způsob změkčování vody je poměrně drahý .Toto se týká  nutnosti pravidelné regenerace katexové náplně.
 


Anexový filtr
V upravené vodě je 1-4 mg/l dusičnanů. Odstraňování dusičnanů denitratačním anexem pracuje s nejvyšší světovou úroveňí  v iontovýměnné denitrataci vody.
Voda z katexu přitéká na anex, který vymění aniony kyselin za aniony hydroxylové. Ty se předem vyměněným sodíkem sloučí ve vodu. 

ANEXY   -   Sloupcové denitrifikační filtry    
Jsou složeny z lahve obsahující speciální pryskyřici s plně selektivním denitrifikačním anexem, který vychytává dusičnany a namísto nich uvolňuje do vody ve vyváženém množství hydrogenuličitany, sírany a chloridy. Aby se tato složka nezanášela a nesnižovala se tak účinnost filtru, provádí se automaticky jeho proplachování protiproudem (regenerace) s kuchyňskou solí. Ta je řízena automatickou elektronickou hlavou programovatelnou v závislosti na čase.
 Náplň - aktivní uhlí a iontovýměnná hmota s denitratačním anexem na dusičnany (obě technologie se výhodně doplňují).


Uhlíkový filtr
Uhlíkové filtry se používají pro odstranění chloru a jeho sloučenin, nepříjemných zápachů a chutí, různých škodlivých organických látek, zákalu a barvy z vody. Uhlík je nejlepší přírodní pohlcovač velmi širokého spektra organických a neorganických nečistot.
Tyto filtry jsou také velmi často používané ke zlepšení organoleptických vlastností vody po větším systému úpravy vody, který se skládá z několika komponentů, např. po chlorování vody v systémech na odželeznění, ale taky pro vodu, která má nepříjemnou chuť nebo zapáchá.

Reverzní osmóza
Speciálním typem změkčování vody, je pak reverzní osmóza. Používá se zejména v průmyslu. Laicky je možno si reversní osmózu představit tak, že pod tlakem protlačíme vodu skrz velmi jemné póry v membráně, otvory v membráně jsou na mikroskopické úrovni a jsou menší, než vše ostatní, kromě molekul vody. 

Reverzní osmóza
 
Skrz membránu tedy projde téměř čistá voda a před membránou zůstane to „ostatní“. Aby se membrána rychle neucpala, je potřeba toto „ostatní“ průběžně odmývat pryč, proto osmóza potřebuje kromě přívodu vody a odtoku čištěné vody ještě odpadní výstup, kterým odtéká voda odmývající nečistoty neprošlé membránou.
Zařízení na úpravu vody na principu reversní osmózy jsou vynikající pro technické účely, přípravu demineralizované vody.
Osmóza souvisí s difůzí a difůze je proces rozptylování částic v prostoru, kdy látky s vyšší koncentrací mají tendenci přecházet do prostředí s nižší koncentrací. Reverzní osmóza je pak proces, který umožňuje průchod vody membránou, zatímco soli rozpuštěné ve vodě (např. minerální látky) a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Tento způsob však odstraňuje z vody veškeré soli.