Zimní stadion Boskovice

Historie zimního stadionu v Boskovicích
1937 – První hokeje na rybníku Hranáč, na jehož místě dnes najdeme přečerpávací stanici. Tento rybník sloužil hlavně bruslařům, byla zde na tu dobu pěkná dvoupatrová ohřívárna s výhledem na led.
1940 – vybudováno hřiště s vysokými mantinely, osvětlením a bylo nalajnováno. Toto hřiště splňovalo podmínky přihlášení do soutěže, a ta se tu také od roku 1942 hrála. Hřiště stálo na místě dnešní umělé trávy.
1953 – hřiště se přesunulo na stávající místo. Byla vybudována provizorní dřevěná kabina materiálu bylo použito z ohřívárny na rybníku Hranáč. Hosté se převlékali ve zděné kabině naproti, která se později až do 80. let používala jako sklad pro hrabadla.
1969 – vybetonována plocha pod hřištěm a vyzděn kamenný sokl , část ho je tam dodneška
1978 – byla vybudována na stávajícím zimním stadionu umělá ledová plocha, která byla po Blansku druhá na okrese.
2005 – zimní stadion zastřešen, bezčpavková technologie s nepřímým chlazením, rozměry hrací plochy 58x28m, tribuny 300 diváků.
2006 – dokončeno opláštění, nové kabiny
2008 – rekonstrukce starých kabin svépomocně
2010 – pořízena tribuna pro 300 diváků
2011 – rekonstrukce kotelny, kogenerační jednotka, kotel, napouštění do rolby
2011 – pořízeno odvlhčení MUNTERS

Boskovice historie

 

I. etapa rekonstrukce zimního stadionu Boskovice – 2005

Poslední větší rekonstrukce zimního stadionu proběhla v 80. letech, kdy byla zprovozněna umělá ledová plocha. Od té doby až do současné rekonstrukce se prakticky řešily jen provozní závady. Z havarijních důvodů chladicího zařízení se vedení města rozhodlo k celkové rekonstrukci ZS. Vlastnímu rozhodnutí předcházelo několik kroků: nejprve byla zvažována možnost výstavby nového ZS v jiné lokalitě, proto byla vyzvána odborná firma, která měla zvážit vhodnost rekonstrukce, nebo výstavbu nového stadionu. Firma Brema s.r.o. doporučila rekonstrukci v Červené zahradě s ohledem na tradici, návaznost na jednotlivá doplňková sportoviště, dostupnost pro občany a zejména možnost rozložení na etapy. Město si nemohlo dovolit investici v řádu 110–120 milionů.
Po rozhodnutí o rekonstrukci bylo mj. provedeno měření zastínění koupaliště, od kterého se odvíjelo zaoblení a výška střechy. Z důvodu zachování ochranného pásma řeky a s tím související nutnosti budování nákladné opěrné zdi byla hala na jihozápadní straně mírně zkosena. K několika konzultacím nad projektem bylo přizváno mimo jiné i vedení hokejového klubu SK Minerva Boskovice. 

Boskovice výstavba

 

Po vypracování projektu schválilo Zastupitelstvo města I. etapu rekonstrukce dne 14.4.2005, která zahrnovala: zastřešení, nové chlazení s ekologickým chladivem, mantinely s tvrzenými skly a sítěmi, střídačky, trestné lavice a jižní tribuny. V dodatku pak bylo schváleno ozvučení, nová časomíra a opláštění západní strany.
Celková cena I. etapy činila 53,5 mil. Kč bez DPH + 9,5 mil. Kč bez DPH chlazení.

Projekt zimního stadionu zpracovala firma IKON Frýdek-Místek, vlastní realizaci stavby prováděla firma PS Brno, chlazení dodávala firma H+H technika Brno, mantinely včetně skel dodala firma Nowel Chotěboř, časomíru Nisasport, ozvučení včetně EPS firma JIMI Vyškov. Poděkování patří samozřejmě i firmě E.ON, která vyšla vstříc požadavkům na posílení přívodu el. energie a též firmě energetika Boskovice, která provedla vlastní položení nových kabelů od trafostanice po ZS.

K předání stavby ze strany PS Brno došlo ke stanovenému datu 31.10.2005, kolaudace proběhla po posílení el. přívodů 29.11.2005

Oficiální provoz byl zahájen v pondělí 5.12.2005.
Technické údaje
Vlastní ledová plocha má rozměry 58 x 28 m, které odpovídají současným trendům na ZS (původní plocha byla 60 x 30 m). Současné rozměry vyhovují i pro případná extraligová utkání. Nevyhovují pouze oficiálním mezistátním zápasům.

Boskovice zahájení

Výška střechy v nejvyšším bodě: 10,6 m, v nejnižším bodě 7,9 m. Celková délka haly je 70,40 m šířka 37 m. Střecha a opláštění jsou zaizolovány minerální vatou. Veškeré ocelové konstrukce jsou žárově zinkované. Na konstrukci střechy bylo spotřebováno cca 132 tun oceli, do betonových výztuží bylo spotřebováno cca 40 tun oceli. Na základy a betonové vrstvy padlo neuvěřitelných 1.140 m3 betonu. Pod ledovou plochou je zabetonováno cca 30 km trubek pro chladicí médium.

Boskovice strojovna

 

Veškeré betonové plochy jsou zahlazené skelným vláknem. Pod betonovou plochou je umístěn polystyrén o tloušťce 10 cm k omezení tepelných ztrát.
Vnitřní část mantinelů je pokryta 3 mm čirým polykarbonátem, který slouží k ochraně reklam a mantinelů. Nad mantinely jsou upevněna ochranná tvrzená skla, pouze v rozích a nad dvířky je použito plexisklo. Mantinely jde v případě nutnosti zcela demontovat (včetně střídaček a trestných lavic).


Boskovice stadion

 

„Gumové“ plochy na střídačkách, trestných a za mantinely jsou vyrobeny z recyklovaných izolací el. kabelů – (Replast Plzeň). Tento materiál je určen výhradně pro zimní stadiony.
Plně automatizovaný chladicí systém pracuje se čtyřmi na sobě nezávislými šroubovými kompresory Bitzer, které se spouští dle momentální potřeby. Systém AMIT z několika čidel umístěných v podloží a na betonové ploše vyhodnocuje teplotní situaci a stanovuje potřebný výkon pro chlazení. Jakákoli porucha na zařízení je okamžitě signalizována. Při případné poruše jednoho agregátu je tento automaticky nahrazen jiným. Maximální odběr zařízení je 750 A.
Mezi mantinely a rozvodným kanálem chlazení je použit odporový drát (tři samostatné okruhy), který lze využít pro případné odmražení této plochy.
Jelikož se v druhé etapě počítalo s výstavbou hlavní severní tribuny, byly z bezpečnostních důvodů navrženy současné jižní tribuny tak, aby v maximální míře chránily diváky před možným úrazem vystřeleným kotoučem (blízkost ledové plochy).

II. etapa rekonstrukce zimního stadionu Boskovice – 2006
V této etapě bylo provedeno zateplení a opláštění zbývajících tří stran. Vzhledem ke kritickému stavu nejstarších, původních kabin z padesátých let, se podél celé severní části stadionu pod plánovanou hlavní tribunou vybudovaly základy a obvodové zdi nových kabin. Dokončeny byly pouze 4 kabiny pro hráče (z 8 plánovaných) a 5 kabin zápasového zázemí (trenéři, rozhodčí, ošetřovna, sklad a kancelář). Staré kabiny byly zbourány.

III. etapa rekonstrukce zimního stadionu Boskovice – 2008
V části stadionu postavené v roce 1979 jsou tři kabiny a sociální zařízení pro veřejnost, které je třeba zrekonstruovat. Město rozhodlo, že se stará část kabin rekonstruovat zatím nebude pro nedostatek financí. Podařilo se nám rekonstrukci kabin a sociálního zařízení jsme uskutečnit vlastními silami. Tyto kabiny se používají také pro fotbal a tenis a další.

IV. etapa rekonstrukce zimního stadionu Boskovice – 2010
Byla zakoupena mobilní pozinkovaná tribuna ze ZS Moravské Budějovice, kterou jsme rozdělili na dvě části jako hlavní tribunu,  a tím se zvýšila kapacita na cca 600 stojících diváků.


V. etapa rekonstrukce zimního stadionu Boskovice – 2011
V březnu proběhla instalace plynového kondenzačního kotle a kogenerační jednotky, realizace tepelných rozvodů a využití odpadního tepla v areálu Červená zahrada v Boskovicích. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí Eps do ovzduší o cca 1,82 t/rok. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady na akci činily 8 414 501 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 7 152 326 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 420 725 Kč (5 %) a příspěvek města Boskovice 841 450 Kč (10 %).
V září byla nainstalována odvlhčovací jednotka firmy MUNTERS, a tím se definitivně odstranilo zamlžování skel a konstrukce.

Další využití ZS
Pořádání kulturních a společenských akcí, turistická ubytovna, v do ledové plochy bylo zabetonováno několik kotevních prvků, které umožňují vytvořit tři hřiště pro letní sporty (volejbal, tenis, případně basketbal, kopaná, a in-line hokej).

Boskovice koncert