Zimní stadion Český Těšín

Adresa stadionu: Svojsíkova 1860, 737 01 Český Těšín
Vlastník stadionu: Město Český Těšín
Provozovatel: Správa účelových zařízení, příspěvková organizace
Telefon: +420 605 236 669
Velkost ledu: 60 x 30 m
Ředitel: Ing. Edvard Huczala

Rozdělení sektorů: zimní stadion není rozdělen na sektory

Kapacita stadionu:
Počet míst celkem: 440
Počet míst k sezení: 432
Počet míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 8

Vstupné: vychází z aktuálních ceníků uvedených na webových stránkách www.suzct.cz

Domácím stánkem pro týmy: HC Wolves Český Těšín, HC Vlci Český Těšín

Popis stadionu:
V budově zimního stadionu je k dispozici ledová plocha o rozměrech 60 x 30 metrů s mantinely, ochrannými plexiskly a ochrannou sítí za brankami, samostatné šatny se sprchami, bufet a tenisová hala s umělým povrchem. 

V letních měsících je místo ledové plochy k dispozici plocha s umělým povrchem, kde je možné zahrát si fotbal, florbal, hokejbal nebo in-line hokej.

Historie stadionu:
Umělá ledová plocha vznikla v Českém Těšíně v roce 1985. V rámci rekonstrukce v roce 2002 došlo k zakrytí ledové plochy (původní zimní stadion bylo venkovní hřiště) a byly částečně vybudovány některé místnosti (zejména prostory pro sportovce). Pořád ale chybělo odpovídající zázemí – hlediště pro diváky a šatny pro hráče.

V roce 2014 byla dokončena celková rekonstrukce a zimní stadion se změnil na víceúčelovou sportovní halu, čímž došlo ke zkvalitnění nedostatečné volnočasové sportovní infrastruktury a možnosti celoročního využití objektu. V rámci této druhé rekonstrukce došlo k zateplení střechy zimního stadionu, vybudování hlediště, dobudování sociálního zázemí a šaten pro sportovce a rozhodčí, rozšíření mantinelů, vybudování sněžné jámy, zázemí pro bufet, rekonstrukci venkovních zpevněných ploch včetně parkoviště s 38 parkovacími místy. Provoz zimního stadionu se rozšířil o novou víceúčelovou sportovní halu za ledovou plochou určenou pro tenis, badminton, volejbal, nohejbal, malou házenou či malou kopanou.