Zimní stadion Litomyšl

Majitelem stadionu je Město Litomyšl,
správcem jsou Technické služby města Litomyšle.
Vedoucí: Petr Pešina
Adresa: Zimní stadion
Prokešova ulice
570 01, Litomyšl
Tel.,fax.: 461 315 011  , telefon: 774 432 169
mail: pesina@lit.cz
mail :zimnistadion@lit.cz
www.hclitomysl.cz